Kennisdeling

Interne kennisdeling

De Liga Autisme Vlaanderen vindt het belangrijk om zoveel mogelijk expertise uit de provinciale thuisbegeleidingsdiensten autisme te bundelen en te delen onder alle medewerkers. In elke provincie ontwikkelde men in de loop der jaren groepscursussen, begeleidingsmethodieken, outreachpakketten, infosessies en visieteksten. Via een beveiligd webportaal (tSCHAP) – gecoördineerd door de Liga Autisme Vlaanderen – kunnen de medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten autisme deze kennis delen en raadplegen, wat een enorme efficiëntiewinst met zich meebrengt.

Kennisdeling naar externen via outreach

Outreach geeft de thuisbegeleidingsdiensten autisme de mogelijkheid om de opgebouwde autismespecifieke kennis door te geven aan iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met personen met autisme. Heel wat personen en organisaties ervaren een behoefte aan ondersteuning in het omgaan met personen met autisme. Hierbij denken we aan diensten voor algemeen welzijn, onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, werkgevers, mantelzorgers, andere VAPH-diensten, thuiszorgdiensten… Door in te zetten op het autismevriendelijker maken van de maatschappelijke context, zijn we ervan overtuigd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de inclusie en volwaardige participatie van personen met autisme.

Informatieve brochures over autisme

In het kader van het streven naar een autismevriendelijke samenleving werden ook brochures ontwikkeld, rondom specifieke thema’s:

Autisme op kamp
Autisme in de sportclub
Autisme in de jeugdbeweging
De wereld in mijn hoofd

 

Brochure

Autisme en werk

(volgt)

Heb je interesse in outreach?

Indien je vanuit jouw organisatie vragende partij bent om je ondersteuningsaanpak beter af te stemmen op de vragen en behoeften van personen met autisme, dan kan je contact opnemen met de thuisbegeleidingsdienst autisme van jouw provincie.  Zij zullen je informeren over de voorwaarden en de concrete procedure in verband met hun outreachaanbod.