BRUG MET DE WETENSCHAP

Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen vinden we het belangrijk om de brug tussen praktijk en wetenschap te slaan. Dit gebeurt enerzijds door het versterken van de autismespecifieke expertise van de thuisbegeleiders (o.a. aan de hand van infofiches en vorming) en anderzijds via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rondom autisme. Daarnaast organiseert de Liga Autisme Vlaanderen om de 3 à 4 jaar een congres rondom autismevriendelijkheid.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappelijk medewerker van de Liga Autisme Vlaanderen maakt de brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de thuisbegeleidingspraktijk. Dit om de autismespecifieke kennis van thuisbegeleiders te versterken, maar ook om ervoor te zorgen dat de noden vanuit de praktijk hun weg vinden naar het wetenschappelijk onderzoek.

Congres

Congres

De Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifieke ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van ons congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten.