PROJECTEN

Vakantie-aanbod voor volwassenen

Zoals steeds meer organisaties in de welzijnssector, ontwikkelden we ook vanuit de Liga Autisme Vlaanderen een chathulpaanbod voor personen met autisme en hun netwerk. We zetten in op chathulp, zowel ín als los van een bestaand begeleidingstraject.

Chathulp

Zoals steeds meer organisaties in de welzijnssector, ontwikkelden we ook vanuit de Liga Autisme Vlaanderen een chathulpaanbod voor personen met autisme en hun netwerk. We zetten in op chathulp, zowel ín als los van een bestaand begeleidingstraject.

tSCHAP

Ter ondersteuning van de inhoudelijke werking in elk van de thuisbegeleidingsdiensten op zich neemt, ontwikkelde de Liga Autisme Vlaanderen een digitaal platform waar thuisbegeleiders relevante materialen kunnen downloaden.

BrussenkASSt

De brussenkASSt is een totaalpakket voor de ondersteuning van broers en zussen van personen met autisme. Vanuit de brussenkASSt delen we onze ervaringen die we opgebouwd hebben met de ondersteuning van brussen, zowel in individuele gesprekken als in groepssessies.

Documentaires

Zowel in onze (groeps-)begeleidingen als tijdens outreachopdrachten werken we regelmatig met beeldfragmenten om autisme te verduidelijken. Liga Autisme Vlaanderen zet mee haar schouders onder 2 filmprojecten van vooraanstaande productiehuizen.

Congres

Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifiek ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van een congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten.

Kampen voor kinderen en jongeren

De Liga Autisme Vlaanderen zet in nauwe samenwerking met een reguliere partner een vakantieaanbod op het getouw voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid, zodat een wederzijdse kruisbestuiving kan ontstaan.