PROJECTEN

Kampen voor kinderen en jongeren

De Liga Autisme Vlaanderen organiseert in nauwe samenwerking met Jonge Helden, Afya en Sport Vlaanderen kampen voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid. Via deze samenwerking ontstaat een verrijkende kruisbestuiving.

rugzak

Vakantie-aanbod voor volwassenen

Naast kampen voor kinderen, organiseert de Liga Autisme Vlaanderen ook vakanties voor volwassenen met autisme en een normale begaafdheid. Met 15 deelnemers en 6 begeleiders genieten we van een vakantie met een gevarieerd keuze-programma.

Chathulp

Zoals steeds meer organisaties in de welzijnssector, ontwikkelden we ook vanuit de Liga Autisme Vlaanderen een chathulpaanbod voor personen met autisme en hun netwerk. We zetten in op chathulp, zowel ín als los van een lopend begeleidingstraject.

BrussenkASSt

De brussenkASSt is een totaalpakket voor de ondersteuning van broers en zussen van personen met autisme. Vanuit de brussenkASSt delen we onze ervaringen die we opgebouwd hebben met de ondersteuning van brussen, zowel in individuele gesprekken als in groepssessies.

Documentaires

Zowel in onze (groeps-)begeleidingen als tijdens outreachopdrachten werken we regelmatig met beeldfragmenten om autisme te verduidelijken. Liga Autisme Vlaanderen zet mee haar schouders onder 2 filmprojecten van vooraanstaande productiehuizen.

Congres

Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifiek ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van een congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten.

tSCHAP

Ter ondersteuning van de inhoudelijke werking ontwikkelde de Liga Autisme Vlaanderen een digitaal kennisplatform waar thuisbegeleiders interessante materialen kunnen downloaden in functie van outreach, groepsbegeleidingen, mobiele begeleidingen…