BRUSSENKassT

Samenleven met een broer of zus met autisme is niet altijd makkelijk. Het autisme heeft onvermijdelijk een invloed op de band tussen broers en zussen, op de identiteitsontwikkeling en het dagelijkse leven. Binnen de thuisbegeleidingsdiensten autisme wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van broers en zussen van personen met autisme (brussen). De vernieuwende methodieken die hiervoor uitgewerkt werden, bleven echter vaak binnen de muren van de provinciale thuisbegeleidingsdienst.

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting bundelde de Liga Autisme Vlaanderen deze methodieken om met broers en zussen aan de slag te gaan. Het gaat hierbij enerzijds om brussencursussen, -activiteiten en infosessies rond en voor brussen en anderzijds om methodieken om individueel in gesprek te gaan met een broer of zus. Dit laatste wordt aangeboden in een brusvalies die elke thuisbegeleider kan meenemen op huisbezoek.

Brusvalies

Brusvalies

Voor een individueel traject met een brus

Groepsaanbod

Brussencursussen, -activiteiten en infosessies