WELKOM

Op 1 oktober 2017 werd door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering. Op deze website vind je de projecten waar de Liga momenteel haar schouders onder zet.

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte van onze werking!

Kampen 2020

Helaas zijn al onze kampen reeds volzet!  Vorig jaar organiseerden we 4 kampen voor kinderen/jongeren met autisme en een normale begaafdheid. In 2020 zijn dit er 5 geworden, goed voor een week plezier voor 80 kinderen en jongeren. Helaas waren alle plaatsjes ook dit jaar weer heel snel ingevuld.  

Read more

Globale Individuele Ondersteuning

Vanaf 1 september starten de thuisbegeleidingsdiensten autisme met een gloednieuw aanbod voor jonge kinderen: GIO (Globale Individuele Ondersteuning). GIO is bedoeld om deelname aan de gewone kinderopvang en het gewoon onderwijs te bevorderen en te versterken. Hierbij worden ouders, kind, school en/of opvang ondersteund in het realiseren van een dergelijk inclusief traject. Interesse? Wendt u…

Read more