De Liga Autisme Vlaanderen organiseert in nauwe samenwerking met reguliere partners een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid, zodat een wederzijdse kruisbestuiving kan ontstaan.

Afya is de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond van en voor jongeren. Afya heeft een jarenlange ervaring met vorming aan (hoofd)animatoren en het inrichten van sportieve jeugdkampen in combinatie met avontuurlijke, culturele en/of lerende accenten. Zij dragen participatie, ontmoeting en begeleiding hoog in het vaandel, zodat ze maximale ontmoetingskansen kunnen bieden aan kinderen en jongeren in de ontwikkeling naar volwassenheid.

De naam AFYA komt uit het Swahili en betekent gezondheid, in de breedst mogelijke betekenis van het woord: lichamelijk, geestelijk én sociaal. Dit sluit volledig aan bij het opzet van onze vereniging die de jeugd op een gezonde manier recreatief en interactief wil doen bewegen. Met een vreemde taal als inspiratiebron willen we ook het teken geven dat iedereen welkom is bij ons!

Heyo ontstond uit het vuurwerk van het samengaan van Idee Kids vzw en Kriebels & Kuren vzw, twee landelijk erkende jeugdverenigingen. De Heyo missie bestaat erin om kinderen en jongeren te laten experimenteren, voelen, ervaren, zoeken en vinden. Dat is dé manier waarop kinderen en jongeren groeien. In alles wat Heyo doet, zetten ze openheid, passie, kwaliteit en creativiteit voorop.

Heyo zet in op experimenteer-, leer- en groeikansen tijdens alle vakantiekampen. Hierbij ligt de focus op de weg, meer dan op de bestemming.”

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Sport Vlaanderen  beschikt over 14 goed uitgeruste sportcentra waar jaarlijks meer dan 9.000 jongeren zich uitleven op één van hun sportkampen

Sport Vlaanderen werkt hiervoor met gediplomeerde sportlesgevers. In hun kampaanbod zetten ze in op diversiteit, waarbij ze er alles aan doen om diverse groepen van kinderen en jongeren met een beperking aan te trekken!

“De missie van Sport Vlaanderen? Zo veel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen, en het liefst hun leven lang. Dat is geen gemakkelijke opdracht, daar zijn we ons van bewust, maar met onze jarenlange ervaring en expertise gaan we er 110 procent voor.”

De coördinatie van de kampen gebeurt vanuit de Liga Autisme Vlaanderen. De begeleiders die vanuit de Liga afgevaardigd worden om het kamp mee te begeleiden zijn professionele thuisbegeleiders van onze provinciale diensten. De expertise van zowel het Ligateam als de thuisbegeleiders ligt in de kennis van autisme en het autismevriendelijk maken van de omgeving.

Onze thuisbegeleiders zijn dag in, dag uit aan de slag met kinderen en jongeren met autisme. Het creëren van een autismevriendelijke omgeving is hun tweede natuur. De begeleiders die vanuit de Liga Autisme Vlaanderen ingezet worden voor de kampen, zijn tewerkgesteld bij Het Raster vzw, vzw Victor, Tanderuis vzw of Wegwijs.