BROCHURE BESTELLEN

In het verlengde van de film ontwikkelde de Liga Autisme Vlaanderen een uitgebreide brochure over autisme. In deze brochure geven we invulling aan het abstracte en moeilijke begrip autisme, zodat het makkelijker wordt je voor te stellen wat deze diagnose voor kinderen met autisme betekent.
In de brochure komen onder meer volgende thema's aan bod: wat is autisme?, contextblindheid,  zintuigelijke informatieverwerking, omgang met anderen, soepel denken en handelen, sterke punten...

Achteraan de brochure vind je tevens de code waarmee je toegang krijgt tot de film en het vormingspakket op deze website.

Brochures kunnen besteld worden bij de provinciale thuisbegeleidingsdiensten autisme. De kostprijs bedraagt 10 € + verzendingskosten.

 

 

 

PAGINA BROCHURE BESTELLEN