CHATHULP

De Liga Autisme Vlaanderen zet sinds zijn opstart in 2017 sterk in op de uitbouw van chathulpverlening voor personen met autisme.

Chathulp is bij uitstek een zeer autismevriendelijke methodiek: een visuele (en vertraagde) vorm van communicatie, een afstand die nabijheid creëert, weinig indringend in de persoonlijke leefomgeving, meer controle over externe prikkels tijdens het gesprek (in vergelijking met een face-to-facegesprek), …

Ook al is men het er in wetenschappelijke publicaties over eens dat online hulpverlening een meerwaarde heeft voor personen met autisme, toch was er tot op heden in Vlaanderen geen algemeen uitgebouwde autismespecifieke chathulp. We zijn dan ook trots dat we dit aanbod vanuit de Liga Autisme Vlaanderen kunnen organiseren.

Het laagdrempelige, doch erg gespecialiseerde aanbod dat wij realiseren, onderscheidt zich van andere kwalitatieve vormen van chathulp door het doorgedreven autismevriendelijke karakter dat zich voor ons situeert in volgende aspecten:

  • rekening houden met de communicatieve beperkingen van personen met autisme (vb. letterlijk taalbegrip, moeite met abstracte taal …)
  • rekening houden met informatieverwerkingstijd en -stijl (vb. detaildenken, beperkte contextgevoeligheid, rigiditeit, rechtlijnigheid …)
  • rekening houden met beperkte Theory of Mind (vb. weinig inlevingsvermogen, weinig perspectiefname …)

Elk van deze factoren die eigen zijn aan de denkstijl van personen met autisme heeft ongetwijfeld een invloed op de communicatie tijdens de chathulpverlening. De thuisbegeleidingsdiensten autisme hebben heel wat expertise opgebouwd hierrond, wat o.i. van cruciaal belang is voor een chatgesprek dat rekening houdt met de ondersteuningsnoden van personen met autisme.

We onderscheiden hierbij 2 vormen van chathulp:

Ontwerp zonder titel

Autisme Chat

gratis en anoniem

Chat op afspraak

voor cliënten in begeleiding

De oprichting en het verdere bestaan van de Autisme Chat en de Chat of afspraak werd mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning en projectsubsidie van Flanders’ Care en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid.