WIE ZIJN WIJ

Ligateam

Jo Renty

coördinator

Freya Schoenmakers

medewerker Limburgse Stichting Autisme

Lien Devos

medewerker Het Raster vzw Vlaams-Brabant

Michiel Tyncke

medewerker vzw Victor

Joeri Vander Perre

medewerker Tanderuis vzw

Gerlinda Van Campemhout

medewerker Tanderuis vzw

Leen Geentjens

medewerker Het Raster vzw Antwerpen

Ann Van Leuven

medewerker Het Raster vzw Antwerpen

Chloè Bontinck

wetenschappelijk medewerker

Rudi Samyn

grafische vormgeving

Stuurgroep

De Liga Autisme Vlaanderen is een formele samenwerking van de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen onder de vorm van een burgerlijk maatschap. De maatschap heeft als doel Vlaamse projecten te realiseren ter ondersteuning van personen met autisme en/of hun omgeving. De maatschap heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel.