Afya

Voor meer informatie in verband met de inschrijvingsprocedure op de website van Afya vzw:

Troonstraat 125
1050 Brussel
afya@gezinsbond.be

Heyo

Voor meer informatie in verband met de inschrijvingsprocedure op de website van Heyo:

Zwaantjesstraat 33
9090 Melle
info@heyo.be

Sport Vlaanderen

Voor meer informatie in verband met de inschrijvingsprocedure op de website van Sport Vlaanderen:

Arenbergstraat 5
1000 Brussel
info@sport.vlaanderen

Liga Autisme Vlaanderen

Voor meer informatie in verband met de deelnamevoorwaarden en verloop:

Brusselsesteenweg 375
9090 Melle
info@ligaautismevlaanderen.be