Gelieve onderstaande belangrijke info en de inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien je twijfelt of onze vakanties aansluiten bij jouw noden en interesses, dan kan deze tekst hierbij helpen. Je mag ook altijd contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be.

Belangrijke info vooraleer je inschrijft

Onze vakanties zijn een groepsgebeuren

Onze begeleiders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de deelnemers veel plezier beleven en zich amuseren op vakantie. Daarom wordt ook (zoveel als mogelijk) rekening gehouden met individuele noden. Het blijft echter belangrijk dat de stap naar een initiatief met overnachting en het leven in groep niet té groot is.

Communiceer je vragen of bezorgdheden

Uiteraard hebben we er alle begrip voor mocht je vragen of bezorgdheden hebben rondom de keuze om je (voor het eerst) in te schrijven voor een vakantie. Neem gerust contact met ons op als je hierover graag even van gedachten wisselt.

Inschrijvingsvoorwaarden

Diagnose autisme

Deelnemers hebben een diagnose van autisme met een normale begaafdheid. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.

Algemene voorwaarden

Op de website van de Liga Autisme Vlaanderen en Sport Vlaanderen vind je meer informatie m.b.t. de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.

RTH aanbod

De begeleiding door de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel personen kunnen deelnemen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. verblijf in een residentiële voorziening, een Persoonlijke Assistentie-budget, PersoonsVolgende Financiering…).

Op mijnvaph.be kan je je persoonlijke RTH-teller raadplegen.

Indien je nog geen gebruik maakt van een VAPH-aanbod, hoef je zelf geen stappen te ondernemen om je te registreren. Dit wordt door de thuisbegeleidingsdiensten geregeld. 

RTH punten

Bij deelname aan Waterkicks & More of de Midweek aan Zee worden max. 2,00 RTH-punten ingezet. Dit betekent dat je enkel kan deelnemen als je voldoende RTH-punten ter beschikking hebt en géén gebruik maakt van (PVB) of een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) van het VAPH. Belangrijk! Mocht er tussen uw inschrijving en het initiatief een PVB of een PAB worden toegekend, dan zijn we helaas genoodzaakt uw inschrijving te annuleren.
Uiteraard kan men enkel inschrijven voor de volledige vakantieperiode.