Gelieve onderstaande belangrijke info en de inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien je twijfelt of onze kampen aansluiten bij de noden en interesses van jouw kind, dan kan deze tekst hierbij helpen. Je mag ook altijd contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be.

Belangrijke info vooraleer je inschrijft

Betrek je kind bij de inschrijving

Het is belangrijk dat je kind betrokken wordt bij de keuze om in te schrijven voor een kamp. Kies samen een kamp dat aansluit bij de interesses en vaardigheden van je kind. Ga in gesprek met je kind als die een kamp met overnachting (nog) niet ziet zitten.

Een kamp is een groepsgebeuren

Onze begeleiders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de deelnemers veel plezier beleven en zich amuseren op kamp. Daarom wordt ook (zoveel als mogelijk) rekening gehouden met individuele noden. Het blijft echter belangrijk dat de stap naar een kamp met overnachting en het leven in groep niet té groot is voor een kind of jongere.

Je kind is op de hoogte van de diagnose

Onze kampen richten zich exclusief tot kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat deelnemers het onderling hebben over het thema autisme. Indien jouw kind niet op de hoogte is van de diagnose kan dit tot moeilijke situaties leiden.

Communiceer je vragen of bezorgdheden

Uiteraard hebben we er alle begrip voor mocht je vragen of bezorgdheden hebben rondom de keuze om jouw kind (voor het eerst) in te schrijven voor een kamp met overnachting. Neem gerust contact met ons op als je hierover graag even van gedachten wisselt.

Inschrijvingsvoorwaarden

Diagnose autisme

Deelnemers hebben een diagnose van autisme met een normale begaafdheid. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.

Algemene voorwaarden

Op de website van Afya, Heyo en Sport Vlaanderen vind je meer informatie m.b.t. de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.

RTH aanbod

De begeleiding door de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel kinderen en jongeren kunnen deelnemen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen, nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. (semi-)internaat, een Persoonlijke Assistentie-budget, …).

Op mijnvaph.be kan je de persoonlijke RTH-teller van jouw kind raadplegen.

Indien je nog geen gebruik maakt van een VAPH-aanbod, hoef je zelf geen stappen te ondernemen om je kind te registreren. Dit wordt door de thuisbegeleidingsdiensten geregeld. 

RTH punten

De kampen die 5 dagen duren tellen mee voor max. 2,00 RTH-punten, de initiatieven van 7 dagen tellen mee voor max. 2,80 RTH-punten. Uiteraard kan men enkel inschrijven voor het volledige kamp.