VAKANTIE-AANBOD

VOOR VOLWASSENEN

Naast onze kampen voor kinderen en jongeren starten we vanaf 2021 ook met een vakantie-aanbod voor volwassenen met autisme.

Wat maakt dit vakantie-aanbod uniek?

 • kleine groep (max. 15 deelnemers in totaal)
 • 6 begeleiders, waarvan 3 thuisbegeleiders en 3 vrijwilligers
 • álle begeleiders hebben kennis van autisme
 • het programma ligt van A tot Z vast en wordt op voorhand aan de deelnemers bezorgd tijdens een online infomoment en via een infobundel
 • keuze uit minstens 2 activiteiten per dagdeel
 • slapen in een 2-persoonskamer of (mits opleg) in een 1-persoonskamer
 • kennismakingsgesprek met elke deelnemer om de individuele noden in kaart te brengen (bv. nood aan rustmoment tijdens de dag, nood aan extra verduidelijking, …)
Midweek van 6 t.e.m. 10 september 2021 in Koksijde
 • Vol pension in hotel Het Reigersnest, met overnachting in een 2-persoonskamer (1-persoonskamer is mogelijk mits toelage van 52 euro)
 • Programma: keuze uit verschillende activiteiten (stripwandeling, museumbezoek, workshops, strandspelen, quiz, gocart…)
 • 6 enthousiaste begeleiders
 • Eigen vervoer naar en van Het Reigersnest. Wie dit wenst kan vanaf het treinstation Gent-Sint-Pieters (onder begeleiding) samen reizen naar Het Reigersnest.
 • Individueel kennismakingsgesprek in mei of juni
 • Online infoavond in juni
Deelnamevoorwaarden
 • Je bent ouder dan 18 jaar.
 • Je hebt een diagnose van autisme met een normale begaafdheid. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.
 • Voor deze midweek worden er 1,35 punten geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.
  • Dit betekent dat je enkel kan deelnemen als je voldoende RTH-punten ter beschikking hebt en géén gebruik maakt van een persoonsvolgend budget (PVB) van het VAPH.
  • Deze 1,35 RTH-punten worden als volgt berekend:
   • 5 dag = 0,087 RTH-punten x 5
   • 4 nachten = 0,13 RTH-punten x 4
   • 1 online kennismakingsgesprek = 0.154 RTH-punten x 2
   • 1 online infomoment = 0.087 RTH-punten
  • Indien je nog geen gebruik maakt van een VAPH-aanbod, hoef je zelf geen stappen te ondernemen om je te registreren. Dit wordt door de begeleiders geregeld.
  • Uiteraard kan men enkel inschrijven voor de volledige midweek.
Kostprijs

475 euro all-in

 • Deze prijs is inclusief begeleiding, overnachting, maaltijden, activiteiten en verzekering lichamelijke ongevallen.
 • Vervoer van en naar Koksijde en consumpties ter plaatse zijn niet in de prijs inbegrepen.
 • Bij keuze voor een kamer alleen, wordt een opleg van 52 euro aangerekend.
Inschrijven

Aanmelden voor deze midweek kan van 10 april t.e.m. 18 april 2021. Dit betekent dat je gedurende deze periode rustig de tijd hebt om je te registreren voor de midweek.

 • Snelheid van aanmelden is niet belangrijk! Je hoeft je dus niet op een specifiek moment aan te melden, maar wel binnen de vooropgestelde periode van 10/04 t.e.m. 18/04. Hiermee willen we iedereen evenveel kansen geven om mee op reis te gaan en willen we mensen heel wat ‘inschrijvingsstress’ besparen. Het maakt niets uit of je je bv. de eerste of vijfde dag aanmeldt.
 • Meerdere keren aanmelden voor de vakantie is niet nodig. Dit heeft geen invloed op jouw kansen en bezorgt ons veel extra werk. We vragen je dus met aandrang maar 1 keer in te schrijven.
 • Na je aanmelding verschijnt er een bevestigingsscherm en ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Krijg je dit niet, neem dan contact met ons op via info@ligaautismevlaanderen.be

Inschrijvingen vanaf 19 april worden verwerkt volgens chronologie van inschrijven.

 • Indien er zich méér dan 15 deelnemers aanmelden voor deze midweek, zal aan de hand van een loting bepaald worden wie mee kan. Daarnaast gaan we ook na of je voldoet aan alle voorwaarden.
 • Ten laatste op 29 april informeren we iedereen die zich heeft geregistreerd voor de midweek of ze al dan niet ingeschreven zijn.
 • Om je inschrijving definitief te maken, ontvang je van ons een betalingsuitnodiging. Je krijgt veertien dagen de tijd om de betaling in orde te brengen. Doe je dit niet binnen deze termijn, dan vervalt jouw plaats.
Na de inschrijving
Kennismakingsgesprek

In mei of juni zit je (online) samen met een begeleider om al eens kennismaken, eventuele vragen te stellen en te bespreken welke individuele noden je hebt (vb. op vlak van eten, medicatie, rustmomenten,…). Zo kunnen de nodige aanpassingen op maat voorzien worden.

Specifieke info over de reis

In juni vindt een online info-moment plaats waarbij het begeleidingsteam, het activiteitenprogramma, de locatie, etc. worden voorgesteld aan de deelnemers. Ten laatste een maand voor de startdatum van de midweek krijg je ook een infobundel met alle praktische informatie.