STEUN ONS

Om onze projecten kwaliteitsvol te kunnen uitbouwen en verderzetten, is elke vorm van financiële steun zeer welkom!

Wie ons een duwtje in de rug wenst te geven, kan hiervoor contact opnemen met de coördinator van de Liga Autisme Vlaanderen:
Jo Renty
0492 23 41 46
info@ligaautismevlaanderen.be

Ons rekeningnummer is:
IBAN BE64  7370 4815 1752
BIC KREDBEBB.

Liga Autisme Vlaanderen ontving tot op heden de zeer gewaardeerde steun van: