De Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifiek ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van ons congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten.

In 2018 vond de eerste editie van het congres Autismevriendelijk Vlaanderen plaats.

Congres 19 mei 2022

Met dit congres richt de Liga Autisme Vlaanderen de schijnwerpers op de brug tussen praktijk en wetenschap. De thema’s illustreren het belang van een sterke wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagdagelijkse praktijk. We hopen op 19 mei velen geïnspireerd, gemotiveerd en versterkt te hebben om samen te bouwen aan een autismevriendelijker Vlaanderen.

PROGRAMMA

 • Verwelkoming en introductie– Jo Renty (coördinator Liga Autisme Vlaanderen)
 • Wetenschappelijke inzichten rond autismevriendelijke ondersteuning– dr. Chloè Bontinck (wetenschappelijk medewerker Liga Autisme Vlaanderen)
  • Brug: interactief aan de slag
 • Chathulp voor personen met autisme: noodzaak of meerwaarde?– Michiel Tyncke (coördinator Autisme Chat) en Kathleen Peeters (Tanderuis vzw)
  • Brug: videoboodschap van gewezen minister Wouter Beke (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
 • Autisme en genderdiversiteit– dr. Anna van der Miesen (Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie, Amsterdam UMC )
  • Brug: in beeld – een jongere getuigt
 • Binnenkijken bij jezelf: Theory of Own Mind en autisme – dr. Peter Vermeulen (sterkmakers in autisme | Autism in Context)
  • Brug: voorstelling Dynamo, een tool om zicht te krijgen op je energiebalans – Martine Thys (Participate! Autisme)
 • Beter in balans: over de rol van motoriek, balans en bewegingsinterventies bij personen met autisme – dr. Claudia Emck (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Brug: in beweging voor meer balans: concreet aan de slag
 • Over autisme en humor: interview met cartoonist AAaRGh…– Mario De Koninck

HAND-OUTS

Deelnemers ontvangen de hand-outs van de lezingen op maandag 23 mei per mail.

Congres 13 december 2018

Met het congres van 13 december 2018 draagt de Liga Autisme Vlaanderen haar steentje bij aan een Autismevriendelijk Vlaanderen. Met de levensloop als rode draad illustreerden de verschillende sprekers uit wetenschappelijke hoek waar een goed onderbouwde aanpak het verschil kan maken.

Het programma en de slides van de lezingen vind je hier.