Situering

Sinds 2013 is er een wetgevend kader dat het mogelijk maakt om binnen de erkenning via outreach de opgebouwde autismespecifieke kennis door te geven aan iedereen die deskundiger wil worden in het omgaan met personen met autisme. Heel wat personen en organisaties ervaren een behoefte aan ondersteuning in het omgaan met personen met autisme; hierbij denken we aan diensten voor algemeen welzijn, onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, werkgevers, mantelzorgers, andere VAPH-diensten, thuiszorgdiensten, enz. Door in te zetten op het autismevriendelijker maken van de maatschappelijke context, zijn we ervan overtuigd een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de inclusie en volwaardige participatie van personen met autisme.

Online outreachbibliotheek

De diverse thuisbegeleidingsdiensten hebben in het verleden elk afzonderlijk een traject afgelegd in het ontwikkelen van pakketten om deze outreachopdrachten vorm te geven. Echter, een centrale bundeling van deze outreachpakketten zou een enorme efficiëntiewinst opleveren voor de medewerkers die deze outreachopdrachten op zich nemen in de diverse diensten. Vanuit de Liga Autisme Vlaanderen wordt aan de medewerkers van de thuisbegeleidingsdiensten de mogelijkheid geboden om via een beveiligd webportaal de online outreachbibliotheek te raadplegen en thematische pakketten te downloaden. Deze pakketten kunnen zij op hun beurt aanpassen aan hun doelpubliek.

Heb je interesse in outreach?

Indien je vanuit jouw organisatie ook vragende partij bent om verder op weg gezet te worden bij het afstemmen van je ondersteuningsaanpak op de vragen en behoeften van personen met autisme, dan kan je contact opnemen met één van onderstaande diensten. Zij zullen je informeren over de voorwaarden en de concrete procedure in verband met hun outreachaanbod.