Opzet

Vrije tijdsinvulling verloopt bij veel kinderen en jongeren met autisme vaak wat moeilijker. Het veronderstelt namelijk heel wat vaardigheden, zoals sociale contacten aangaan, nieuwe dingen uitproberen, omgaan met veranderingen,… Daarom is het voor deze kinderen vaak minder vanzelfsprekend om deel te nemen aan reguliere kampen. Voor sommige kinderen met autisme lukt dit wel, mits een goede voorbereiding en ondersteuning tijdens het kamp; voor anderen is een regulier kamp moeilijk, omwille van téveel prikkels, téveel onvoorspelbaarheid, té grote groepen, … Daarom organiseren we in de zomer van 2019, samen met Afya en Jonge Helden, enkele kampen exclusief voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid, naast het bestaande aanbod van inclusieve kampen. Want álle kinderen hebben recht op fijne vrije tijd!

Met de steun van

Vlaanderen
Cera