Kampen 2019

Helaas zijn al onze kampen intussen volzet!  Vorig jaar organiseerden we 2 kampen voor kinderen/jongeren met autisme en een normale begaafdheid. In 2019 zijn dit er 4 geworden, goed voor een week plezier voor 70 kinderen en jongeren. Helaas waren alle plaatsjes ook dit jaar weer heel snel ingevuld.  

Congres 13/12 Autismevriendelijk Vlaanderen

Op donderdag 13 december vindt ons eerste Vlaams Autisme Congres plaats. Naast diverse lezingen van vooraanstaande wetenschappers, de voorstelling van onze kersverse meter, een inspiratiebeurs voor een autismevriendelijk Vlaanderen, … hebben we de eer om Minister Vandeurzen aan het woord te horen rond het Vlaams Actieplan Autisme. Meer informatie over programma en inschrijving vindt u…