Situering

Steeds meer organisaties in de welzijns- en gezondheidssector ontwikkelden afgelopen jaren een onlinehulpaanbod. Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moedigt deze evolutie sterk aan, onder meer via het Vlaams Actieplan Onlinehulp.
De voorbije jaren hebben ook de thuisbegeleidingsdiensten een uitgebreid informatief onlinehulpaanbod uitgewerkt (website, facebookpagina, digitale nieuwsbrief, twitter, …). Daarnaast maakt communicatie via e-mail standaard deel uit van een begeleiding. Echter, zowel vóór, tijdens als na de periode van thuisbegeleiding, kan een interactieve vorm van online hulpverlening van grote meerwaarde zijn, in aanvulling op bestaande face-to-facecontacten met cliënten.
De doelstellingen zijn als volgt:

 • ons hulpverleningsaanbod doeltreffender en efficiënter maken
 • een toegankelijk hulpverleningsaanbod creëren
 • taboegeladen onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken (“afstand kan nabijheid creëren”)
 • aansluiten bij actuele communicatievormen
 • aansluiten bij de communicatievoorkeuren van onze cliënten (o.m. visuele vorm van communicatie)

Concreet

Liga Autisme Vlaanderen zet sinds zijn opstart in 2017 sterk in op de uitbouw van chathulp voor personen met autisme.

Het gaat hierbij om 2 vormen van chathulp:

 1. chathulp voor cliënten in begeleiding. In de pilootfase (2018-2019) wordt gestart met jongeren en jongvolwassenen met autisme (12 – 25j) in begeleiding in de adolescentewerking van Tanderuis vzw (Oost-Vlaanderen). Vanaf 2020 wordt een verbreding naar andere provincies en leeftijdsgroepen verkend.
 2. een Vlaanderen-brede, gratis en anonieme Autisme Chat voor personen met autisme en hun directe netwerk (ouders, grootouders, brussen, partners, …). In januari 2019 werd gestart met deze Autisme Chat, bemand door professionele begeleiders van de thuisbegeleidingsdiensten autisme. Men kan bij ons terecht met zorgen en vragen, zoals:
 • Mijn zoon met autisme wordt zo vaak boos, hoe ga ik hiermee om?
 • Mijn dochter vindt het niet leuk om activiteiten buitenshuis te doen, moeten we haar pushen?
 • De opvoeding van mijn kind met autisme valt me soms heel zwaar, ik wil dit even kwijt.
 • Ik heb zelf autisme en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt.
 • Ik kreeg onlangs de diagnose autisme en heb het er moeilijk mee.
 • Mijn broer heeft autisme, maar ik vind het niet eerlijk dat mijn ouders hem veel meer aandacht geven dan ik.
 • Mijn partner met autisme en ik begrijpen elkaar soms niet goed. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

Klik hier voor de openingsuren en toegang tot de autismechat.