De brussenkASSt is een totaalpakket voor de ondersteuning van broers en zussen van personen met autisme. Vanuit de brussenkASSt delen we onze ervaringen die we opgebouwd hebben met de ondersteuning van brussen, zowel in individuele gesprekken als in groepssessies.

Situering

In het verleden hebben alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten autisme een schat aan materiaal ontwikkeld om aan de slag te gaan met brussen van personen met autisme. Dit gaat van brussenactiviteiten en -cursussen in groep, tot tal van methodieken om tijdens individuele gesprekken met brussen (en/of ouders) te praten over het brus-zijn.

De expertise rond brussenondersteuning van kinderen en jongeren met autisme is sterk uitgebouwd in onze diensten, maar is momenteel nog (teveel) gebonden aan de afzonderlijke, provinciale thuisbegeleidingsdiensten. Met de brussenkASSt willen we het delen van deze kennis over de diensten heen faciliteren, waardoor het bestaande brussenaanbod rijker en breder kan worden in Vlaanderen.

Concreet?

In de brussenkASSt is er een brede waaier aan methodieken aanwezig om broers en zussen van personen met autisme te ondersteunen. De inhoud van de brussenkASSt is toegankelijk voor alle medewerkers van de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten.

Organisaties die zelf ook aan de slag willen gaan rond de ondersteuning van brussen, kunnen bij ons terecht voor advies. We vinden het belangrijk om de omgeving van de brussen te sensibiliseren, informeren en activeren rond deze belangrijke, maar vaak vergeten ondersteuningstaak!

Liga Autisme Vlaanderen ontvangt hiervoor financiële steun van de Koning Boudewijnstichting.