Radio Felix en inleefpakket autisme

Met de documentaire Radio Felix willen we inzetten op het sensibiliseren en informeren van kinderen rondom autisme. De jonge kijker kan doorheen de documentaire de andere prikkelverwerking en denkstijl van Felix aanvoelen, zonder dat het thema autisme educatief benaderd wordt. Radio Felix is van de hand van Lauranne Van den Heede (Associate Directors) en maakt deel uit van Ket & Doc, een project van Ketnet, JEF en VAF. De documentaire kan je terugvinden op de website van de Liga Autisme Vlaanderen: www.ligaautismevlaanderen.be/radiofelix

In het verlengde van Radio Felix ontwikkelden we een inleefpakket rondom autisme op kindermaat. Dit inleefpakket omvat verschillende opdrachten aan de hand waarvan een groep van max. 25 kinderen (10 – 14 jaar) aan den lijve ondervindt wat het kan betekenen om autisme te hebben. Dit pakket kan ingezet worden in het kader van outreach, brussencursus, klasinfo…

Met dank aan de Liga Autisme Vlaanderen

 


File
4- Printversie BIJLAGE 1.pdf
5-POSTER (pdf).pdf
4-Printversie BIJLAGE 3.pdf
4-Printversie BIJLAGE 2.pdf
3-Handleiding lespakket.pdf
2-PPT Lespakket Autisme.pptx