Woedekoffer voor kinderen en jongeren met ASS

Met dank aan Liesa Donck (vzw Victor)


File
Prezi - informatieavond woede en agressie bij kinderen en jongeren met ASS.pdf
outreach woede en agressie prezi.pdf
outreach woede en agressie Informatieavond tekst.doc

Tags:   Aanpassingen/ondersteuning wonen/thuis     Aanvaarding- en verwerkingsproces     Afspraken en regels     Anders zijn (zonder autisme expliciet te benoemen)     Assertiviteit / Weerbaarheid     Beleid of directie     Bespreken thuis (Hoe gaat het thuis?)     Boosheid / agressie     Communicatie     Ervaringsoefening / inleefoefening     Executieve functies / Planning / Organiseren     Flexibiliteit / Verandering / Rigide / Fixatie     Gedachten     Gedragsproblemen     Gedragstherapie / Cognitieve Gedragstherapie     Geluk / blij zijn / welbevinden     Gesprekstechnieken     Grensoverschrijdend gedrag     Grootouders     Hersenwerking     Hulpmiddelen / Aanpassingen     Hulpverleners     Hulpvraag en doelstellingen     Impulsiviteit / zelfcontrole     Jongeren (middelbare school)     Kinderen (lagere school)     Kinderen of jongeren (vb. klasgenoten)     Kwaliteiten / Sterktes / Talenten     Leerkrachten     Leidraad of handleiding     Lichaamsbeeld en schoonheid     Materiaal (vb. koffer)     Opvoeding (incl. straffen en belonen)     ouders     Praktische tips (hoe omgaan met...)     Puberteit en jongeren     Regels thuis     Schaamte en schuld     Sociale vaardigheden / omgaan met anderen     Testing en vragenlijsten     Theory of mind / inschatten ander / empathie     Thuisbegeleiding     Verbeelding / Inleving / Fantasie     Verdriet / piekeren     Woedekoffer     Zelfbeeld / zelfvertrouwen / identiteit     Zelfstandigheid / probleemoplossing / zelfredzaamheid / verantwoordelijkheid     Zintuigen en prikkelverwerking