Handleiding voor begeleiders

In de handleiding voor begeleiders geven we de begeleiders het nodige overzicht over het brustraject en worden alle methodieken uitvoerig toegelicht.

Met dank aan de werkgroep van de BrussenkASSt (Liesa Donck, Charlotte Willaert, Sibylle Heimans, Lien Damiaens, Simone Rintjema, Justine Deweer, Kim van Leemput, Anniek Gielen), Jo Renty, Gerlinda Van Campenhout, Freya Schoenmakers en Lien Devos van de Liga Autisme Vlaanderen, de andere ligamedewerkers voor het naleeswerk, Mark Borgions voor de illustraties en Rudi Samyn voor de vormgeving.


File
handleidingBegeleidersA4_72.pdf