_Overzicht woonvormen en ondersteuning - Liga Autisme Vlaanderen

Outreach met concreet stappenplan om meer zicht te krijgen op woonvormen en ondersteuningsnood voor personen met ASS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website Participate Autisme.

Met dank aan Stiene Van den Eynde (Het Raster).


File
_Overzicht woonvormen en ondersteuning - Liga Autisme Vlaanderen.pptx