_Radio Felix en inleefpakket autisme – Liga Autisme Vlaanderen

Met de documentaire Radio Felix willen we inzetten op het sensibiliseren en informeren van kinderen rondom autisme. De jonge kijker kan doorheen de documentaire de andere prikkelverwerking en denkstijl van Felix aanvoelen, zonder dat het thema autisme educatief benaderd wordt. Radio Felix is van de hand van Lauranne Van den Heede (Associate Directors) en maakt deel…