WELKOM

Op 1 oktober 2017 werd door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering. Op deze website vind je de projecten waar de Liga momenteel haar schouders onder zet.

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte van onze werking!

De wereld in mijn hoofd

Op 24 mei vindt in cc De Kern (Wilrijk) de première plaats van ‘De wereld in mijn hoofd’, een documentair portret van 3 kinderen met autisme. ‘De wereld in mijn hoofd’ zal door onze thuisbegeleidingsdiensten gebruikt worden als onderdeel van een outreachpakket. Alle info hierover volgt binnenkort op onze website!

Read more

Kampen 2019

Helaas zijn al onze kampen intussen volzet!  Vorig jaar organiseerden we 2 kampen voor kinderen/jongeren met autisme en een normale begaafdheid. In 2019 zijn dit er 4 geworden, goed voor een week plezier voor 70 kinderen en jongeren. Helaas waren alle plaatsjes ook dit jaar weer heel snel ingevuld.  

Read more