WELKOM

Op 1 oktober 2017 werd door de thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen de Liga Autisme Vlaanderen opgericht, met als doel de samenwerking te formaliseren en de krachten (nog meer) te bundelen. Het behoort tot de taak van de Liga Autisme Vlaanderen om de professionele, autismespecifieke hulpverlening te versterken, zowel op vlak van beleid als op vlak van uitvoering. Op deze website vind je de projecten waar de Liga momenteel haar schouders onder zet.

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte van onze werking!

VACATURE Wetenschappelijk medewerker m/v (19u)

LIGA AUTISME VLAANDEREN WERFT AAN WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER M/V (19 UUR) Functieomschrijving Liga Autisme Vlaanderen is het formeel samenwerkingsverband van alle thuisbegeleidingsdiensten autisme in Vlaanderen. Doelstelling van de liga is om de autismespecifieke ondersteuning van personen met autisme en hun context te borgen en verder te versterken. Binnen de Liga Autisme Vlaanderen werken wij met een…

Read more

Congres 13/12 Autismevriendelijk Vlaanderen

Op donderdag 13 december vindt ons eerste Vlaams Autisme Congres plaats. Naast diverse lezingen van vooraanstaande wetenschappers, de voorstelling van onze kersverse meter, een inspiratiebeurs voor een autismevriendelijk Vlaanderen, … hebben we de eer om Minister Vandeurzen aan het woord te horen rond het Vlaams Actieplan Autisme. Meer informatie over programma en inschrijving vindt u…

Read more