De wereld
in mijn hoofd

intro

We zien ‘De wereld in mijn hoofd’ als een mooie kans om de bewustwording rond autisme te vergroten. Autisme komt tot uiting in allerlei dagdagelijkse dingen, meestal klein voor ons, groot voor hen. We kunnen niet zien hoe iemand met autisme zich voelt… maar misschien kunnen we wel meer inzicht krijgen in hoe iemand met autisme de wereld beleeft.

Met ‘De wereld in mijn hoofd’ brengt de Liga Autisme Vlaanderen een beklijvend documentair portret van enkele kinderen met autisme. Bij deze film hoort een vormingspakket dat zich richt op een breed publiek. De beleving van deze kinderen vormt de sleutel om met dit vormingspakket aan de slag te gaan. Het geheel kadert binnen de missie van de Liga Autisme Vlaanderen om mee te bouwen aan een autismevriendelijk Vlaanderen.

HOMEPAGE-INTRO

DE FILM

HOMEPAGE-DE FILM

'De wereld in mijn hoofd' brengt het verhaal van drie kinderen met autisme: Bram, Laure en Aukje. Drie kinderen met eigen talenten en interesses, die de wereld op een andere manier beleven, gekleurd door hun autisme. Deze film geeft ons inkijk in de wereld in hun hoofd en de invloed hiervan op hun omgeving.

VORMINGSPAKKET

Via het online vormingspakket 'Mijn hoofd in de wereld' worden een aantal deelaspecten van autisme toegelicht, telkens geïllustreerd door één of meerdere fragmenten uit de film. De beleving van de kinderen vormt de sleutel om met dit vormingspakket aan de slag te gaan.

HOMEPAGE-VORMINGSPAKKET

INFOSESSIE AANVRAGEN

HOMEPAGE-OUTREACH

Naast de film, de brochure en het online vormingspakket ontwikkelden we een infosessie aan de hand waarvan we andere ondersteuners van kinderen met autisme verder op weg kunnen zetten. Via deze infosessie zijn we in staat om ook in te spelen op specifieke vragen van de aanvragende organisatie.

brochure bestellen

Aansluitend op de film en deze website heeft de Liga Autisme Vlaanderen een brochure uitgegeven met specifieke informatie over autisme. Het is ook in deze brochure dat je de toegangscode tot bepaalde delen van deze website vindt.

HOMEPAGE-BROCHURE BESTELLEN