Deelnamevoorwaarden

Graag vragen wij u deze inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien u twijfelt of uw kind in aanmerking komt voor deelname aan het kamp, dan kunt u contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be.

Diagnose autisme

De deelnemers dienen een diagnose van autisme met een normale begaafdheid te hebben. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.

Algemene voorwaarden

Op de website van Jonge Helden, Afya en Sport Vlaanderen vindt u meer informatie mbt de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.

RTH aanbod

De begeleiding vanuit de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel kinderen en jongeren kunnen deelnemen die nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. (semi-)internaat, een Persoonlijke Assistentie-budget, …).

Op mijnvaph.be kunt u de persoonlijke RTH-teller van uw kind raadplegen.

RTH punten

De kampen met Afya en Jonge Helden tellen mee voor 1,86 RTH-punten (7 dagen, 6 nachten, 1 huisbezoek). Het kamp met Sport Vlaanderen telt mee voor 1,60 RTH-punten (5 dagen, 4 nachten, 1 huisbezoek, 1 kennismakingsmoment). De totaalsom van RTH-punten wordt als volgt berekend:

  • 1 dag = 0,087 RTH-punten
  • 1 nacht = 0.13 RTH-punten
  • 1 huisbezoek (2u) = 2 x 0.235 RTH-punten
  • 1 kennismakingsmoment (2u) = 2 x 0.087 RTH-punten

Uiteraard kan men enkel inschrijven voor het volledige kamp.