You are here:

Inschrijvingsvoorwaarden

Graag vragen wij u deze inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien u twijfelt of uw kind in aanmerking komt voor deelname aan het kamp, dan kunt u contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be.

Diagnose autisme

Deelnemers hebben een diagnose van autisme met een normale begaafdheid. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.

Algemene voorwaarden

Op de website van Afya en Sport Vlaanderen vindt u meer informatie mbt de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.

RTH aanbod

De begeleiding door de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel kinderen en jongeren kunnen deelnemen die nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. (semi-)internaat, een Persoonlijke Assistentie-budget, …).

Op mijnvaph.be kunt u de persoonlijke RTH-teller van uw kind raadplegen.

Indien u nog geen gebruik maakt van een VAPH-aanbod, hoeft u zelf geen stappen te ondernemen om u te registreren. Dit wordt door de thuisbegeleidingsdiensten geregeld. 

RTH punten

De kampen met Afya tellen mee voor max. 1,83 RTH-punten (7 dagen, 6 nachten, 1 kennismakingsgesprek). De kampen met Sport Vlaanderen tellen mee voor max. 1,40 RTH-punten (5 dagen, 4 nachten, 1 kennismakingsgesprek). De totaalsom van RTH-punten wordt als volgt berekend:

  • 1 dag = 0,087 RTH-punten
  • 1 nacht = 0.13 RTH-punten
  • 1 kennismakingsgesprek (2u) = 2 x 0.22 RTH-punten (indien fysiek), 2 x 0.154 RTH-punten (indien digitaal)

Uiteraard kan men enkel inschrijven voor het volledige kamp.

Belangrijke info vooraleer u inschrijft

Betrek uw kind bij de inschrijving

Het is belangrijk dat uw kind betrokken wordt bij de keuze om in te schrijven voor een kamp. Kies samen een kamp dat aansluit bij de interesses en vaardigheden van uw kind. Ga in gesprek met uw kind als die een kamp met overnachting (nog) niet ziet zitten.

Een kamp is een groepsgebeuren

Onze begeleiders doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de deelnemers veel plezier beleven en zich amuseren op kamp. Daarom wordt ook (zoveel als mogelijk) rekening gehouden met individuele noden. Het blijft echter belangrijk dat de stap naar een kamp met overnachting en het leven in groep niet té groot is voor een kind of jongere.

Uw kind is op de hoogte van de diagnose

Onze kampen richten zich exclusief tot kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat deelnemers het onderling hebben over het thema autisme. Indien uw kind niet op de hoogte is van zijn/haar diagnose kan dit tot moeilijke situaties leiden.

Communiceer uw vragen of bezorgdheden

Uiteraard hebben we er alle begrip voor mocht u vragen of bezorgdheden hebben rondom de keuze om uw kind (voor het eerst) in te schrijven voor een kamp met overnachting. Neem gerust contact met ons op als u hierover graag even van gedachten wisselt.