Deelname voorwaarden

Graag vragen wij u deze inschrijvingsvoorwaarden aandachtig door te nemen! Indien u twijfelt of uw kind in aanmerking komt voor deelname aan het kamp, dan kunt u contact opnemen met de Liga Autisme Vlaanderen op info@ligaautismevlaanderen.be.

Diagnose autisme

Deelnemers hebben een diagnose van autisme met een normale begaafdheid. Na de inschrijving dient een kopie van het diagnoseverslag bezorgd te worden.

Elke persoon met een diagnose van autisme heeft recht op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH.

Algemene voorwaarden

Op de website van Afya en Sport Vlaanderen vindt u meer informatie mbt de algemene voorwaarden in verband met inschrijving, betaling, annulatie en verzekering.

RTH aanbod

De begeleiding door de professionele thuisbegeleiders wordt geregistreerd onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) van het VAPH. Dit betekent dat enkel kinderen en jongeren kunnen deelnemen die nog voldoende RTH-punten ter beschikking hebben en géén gebruik maken van een NRTH-aanbod van het VAPH (bv. (semi-)internaat, een Persoonlijke Assistentie-budget, …).

Op mijnvaph.be kunt u de persoonlijke RTH-teller van uw kind raadplegen.

Indien u nog geen gebruik maakt van een VAPH-aanbod, hoeft u zelf geen stappen te ondernemen om u te registreren. Dit wordt door de thuisbegeleidingsdiensten geregeld. 

RTH punten

De kampen met Afya tellen mee voor 1,86 RTH-punten (7 dagen, 6 nachten, 1 huisbezoek). De kampen met Sport Vlaanderen tellen mee voor 1,43 RTH-punten (5 dagen, 4 nachten, 1 huisbezoek). De totaalsom van RTH-punten wordt als volgt berekend:

  • 1 dag = 0,087 RTH-punten
  • 1 nacht = 0.13 RTH-punten
  • 1 huisbezoek (2u) = 2 x 0.235 RTH-punten

Uiteraard kan men enkel inschrijven voor het volledige kamp.