PROJECTEN

Zomerkampen

De Liga Autisme Vlaanderen zet in nauwe samenwerking met een reguliere partner een vakantieaanbod op het getouw voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid, zodat een wederzijdse kruisbestuiving kan ontstaan.

Gedeelde online outreachbibliotheek

Ter ondersteuning van de outreachopdracht die elk van de thuisbegeleidingsdiensten op zich neemt, ontwikkelt de Liga Autisme Vlaanderen een online outreachbibliotheek waar thuisbegeleiders thematische pakketten kunnen downloaden.

Online hulpverlening

Zoals steeds meer organisaties in de welzijnssector, willen we ook met de Liga Autisme Vlaanderen inzetten op de ontwikkeling van een chathulpaanbod voor personen met autisme en hun netwerk.