Situering

Waar vrije tijd voor veel mensen synoniem staat voor rust of ontspanning, betekent het voor kinderen en jongeren met autisme vaak een moeilijke tijd waarin men vaak geconfronteerd wordt met een aantal aspecten van het ‘anders zijn’. Het invullen van de vrije tijd veronderstelt immers heel wat vaardigheden die voor mensen met autisme net moeilijk zijn, zoals bedenken hoe je deze ‘lege tijd’ kunt opvullen, keuzes kunnen maken, sociale contacten aangaan of bestaande contacten (bv. vanuit de school) doortrekken naar vrijetijdsituaties, soepel kunnen omgaan met het wegvallen van de dagdagelijkse routine, nieuwe dingen uitproberen, …. Vanuit deze vaststelling organiseerden de thuisbegeleidingsdiensten voor personen met autisme in Vlaanderen in het verleden een aanbod van vrijetijdsactiviteiten dat telkens een zeer groot succes bleek te zijn. Hoewel sommige thuisbegeleidingsdiensten ook van start gingen met speelpleinwerking/zomerkampen voor kinderen en jongeren met autisme, beperkten de vrijetijdsactiviteiten zich tot nu toe vooral tot het organiseren van activiteiten gedurende een halve of volledige dag.

Vanuit de ervaring dat deze kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid vaak zélf vragende partij zijn om vrije tijd te delen met ‘gelijkgestemde’ kinderen, en vanuit de wetenschap dat dit aanbod in Vlaanderen te beperkt is, ging de Liga Autisme Vlaanderen van start met het organiseren van één of meerdere kampen (met overnachting) voor normaalbegaafde kinderen en jongeren met autisme.

Kampen met overnachting

De expertise van zowel het Ligateam als van de thuisbegeleiders ligt in de doorgedreven kennis rondom autisme en het autismevriendelijk maken van de omgeving/context van een kind. We zijn er echter van overtuigd dat er heel wat andere spelers op de markt zijn die een doorgedreven expertise hebben op vlak van het organiseren van kampen voor kinderen en jongeren.

Daarom organiseert de Liga Autisme Vlaanderen in nauwe samenwerking met een reguliere partner een vakantieaanbod voor kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid, zodat een wederzijdse kruisbestuiving kan ontstaan.

We zijn er bovendien van overtuigd dat we dankzij dit project onze partnerorganisatie kunnen inspireren en versterken om ook de inclusieve kampwerking autismevriendelijker te maken (namelijk via de animatoren, de beleidsmedewerkers, … waar we mee samenwerken).

Concrete info over onze kampen vindt u hier.