Steeds meer organisaties in de welzijns- en gezondheidssector ontwikkelden afgelopen jaren onlinehulpaanbod. Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moedigt deze evolutie sterk aan, onder meer via het Vlaams Actieplan Onlinehulp.
De voorbije jaren hebben ook de thuisbegeleidingsdiensten een uitgebreid informatief onlinehulpaanbod uitgewerkt (website, facebookpagina, digitale nieuwsbrief, twitter, …). Daarnaast maakt communicatie via e-mail standaard deel uit van een begeleiding. Echter, zowel vóór, tijdens als na de periode van thuisbegeleiding, zou een interactieve vorm van online hulpverlening van grote meerwaarde zijn, in aanvulling op bestaande face-to-facecontacten met cliënten.
Hiervoor willen we ons binnen dit project richten op twee facetten, namelijk enerzijds chathulpverlening voor jongeren met autisme tussen 12 en 25 jaar en anderzijds een onlineloket waar personen die wachten op opstart van de thuisbegeleiding terecht kunnen voor informatie, advies en onthaal.
De doelstellingen van beide vormen van chathulp situeren zich in de blended hulpverlening en zijn als volgt:

  • ons hulpverleningsaanbod doeltreffender en efficiënter maken
  • een toegankelijk hulpverleningsaanbod creëren
  • taboegeladen onderwerpen makkelijker bespreekbaar maken (“afstand kan nabijheid creëren”)
  • aansluiten bij actuele communicatievormen
  • aansluiten bij de communicatievoorkeuren van onze cliënten (o.m. visuele vorm van communicatie)

In een eerste fase wordt het project concreet uitgerold in West- en Oost-Vlaanderen, respectievelijk vzw Victor en Tanderuis vzw. Gezien het project aangestuurd wordt vanuit de Liga Autisme Vlaanderen is de verbreding naar alle thuisbegeleidingsdiensten autisme makkelijk realiseerbaar.