Situering

Liga Autisme Vlaanderen schaart zich achter het Vlaams Actieplan Autisme en pleit mee voor het belang van een autismespecifieke ondersteuningsaanbod in Vlaanderen. Niet alleen via onze projecten, maar ook aan de hand van een congres willen we deze boodschap uitdragen en kracht bijzetten.
Het is onze ambitie om om de 2 à 3 jaar een congres te organiseren, vanuit het perspectief van professionele ondersteuning voor personen met autisme.

Congres 2018

Bijna 25 jaar geleden erkende het Vlaams parlement autisme als handicap. Op dat historisch moment in april ‘94 kregen de niet aflatende inspanningen van de pioniers een formele basis. Destijds waren we er nog niet en ondanks stevige inspanningen zijn we anno 2018 hoogstens ‘goed op weg’. Het autismevriendelijk maken van onze samenleving blijkt een werk in uitvoering. Het onlangs in voege getreden Vlaams Actieplan Autisme is een stap in de goede richting om over beleidsdomeinen heen te sleutelen aan een samenleving waaraan mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen.

Onder andere met het congres van 13 december 2018 draagt ook de Liga Autisme Vlaanderen haar steentje bij. Met de levensloop als rode draad illustreerden de verschillende sprekers uit wetenschappelijke hoek waar een goed onderbouwde aanpak het verschil kan maken.

Locatie: Bel.brussels, Tour & Taxis, Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel

Programma

Op een inspiratiebeurs tijdens de middagpauze kregen deelnemers de kans om kennis te maken met allerhande initiatieven die baanbrekend werk verrichten in een autismevriendelijk Vlaanderen