1 jaar Autisme Chat

Op 28 januari 2020 bestaat de Autisme Chat exact 1 jaar! Gemiddeld ontvingen we in 2019 100 oproepen per maand. In 2020 wordt de Autisme Chat door méér medewerkers bemand, waardoor we nog meer mensen zullen kunnen helpen!

Kampen 2020

Helaas zijn al onze kampen reeds volzet!  Vorig jaar organiseerden we 4 kampen voor kinderen/jongeren met autisme en een normale begaafdheid. In 2020 zijn dit er 5 geworden, goed voor een week plezier voor 80 kinderen en jongeren. Helaas waren alle plaatsjes ook dit jaar weer heel snel ingevuld.